پیرسینگ تیغ

40,000 تومان

  • پیرسینگ فیک تیغ
  • جفت نیست
  • ضد حساسیت
  • رنگ ثابت
  • بدون نیاز به سوراخ گوش
صاف