-19%
قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 178,000 تومان است.
-27%
قیمت اصلی 260,000 تومان بود.قیمت فعلی 189,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 280,000 تومان بود.قیمت فعلی 259,000 تومان است.
-13%
قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 199,000 تومان است.