بازی اسم فامیل زنگدار

230,000 تومان

در این بازی گردونه ای بنام گردونه الفبا وجود دارد که با چرخاندن  فلشی که روی گردونه وجود دارد بصورت اتفاقی یکی از حروف الف با انتخاب خواهد شد.

کارت های متفاوتی نیز در این بازی طراحی شده که پشت هر کارت  یکی از آیتم های بازی اسم فامیل مثل کارت شهر،کارت رنگ ، اشیا و … نوشته شده است.

بعد از چرخاندن گردونه الفبا و مشخص شدن حرف و برگرداندن کارت مربوط به آیتم زنگ در این بازی ابزاری برای اعلام این موارد توسط بازیکنان می باشد و هر بازیکن با زودتر به صدا دراوردن زنگ پاسخ آیتم را با حرف مشخص شده می دهد. سکه های رنگی به عنوان جایزه به هر بازیکن که آیتم درست را اعلام میکند داده می شود که در انتها برنده با تعداد همین سکه های رنگی مشخص خواهد شد.

موجود در انبار

Product price: 230,000 تومان
Total options:
Order total: