-20%
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 199,000 تومان است.
-18%
قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 189,000 تومان است.
-19%
قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 179,000 تومان است.