بازی فراری

160,000 تومان

فراری یک بازی تک نفره
گروهی و جذاب و فکری برای گروه سنی ۸ ساله به بالا و ۱ تا ۴ نفر میتوان بازی کرد.
روش بازی: ابتدا شما باید کارت زندانی را در وسط بازی قرار دهید و دور بر کارت زندانی راه هایی وجود دارد که این زندانی میخواهد از این راه ها فرار کند حالا ما باید با کارت هایی که در دستمونه جور بازی کنیم که راهایش کمتر بشود حالا شما تو بازی به هر نفر ۳ کارت میدهید به نوبت کارت خود را جلوهر کارتی بخاهد میگذارد
و به اعضای هر کارتی که میگذارین ۱ کارت باید بردارین در بین کارت یکسری کارت های پلمپ وجود دارد که اگه بگذارین جلو راه اون راه کامل بسته میشود این بازی رقابتی نیست اگه بتوانید همه راه هارو ببنید همه بازیکنان برنده خواهد شد

موجود در انبار

Product price: 160,000 تومان
Total options:
Order total: